Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - ISADEILEDD A CHYFRANIADAU DATBLYGWYR, 7.1.20

ID y Sylw: 110

CEFNOGI CPERA (Cynghorydd Elin Walker Jones)

Crynodeb:

Ni ddylid adeiladu na dinistrio llecynnau agored presennol o gwbl

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult