Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI STRATEGOL PS3

ID y Sylw: 1415

CEFNOGI NFU Cymru (Dafydd Jarrett)

Crynodeb:

Hoffai NFU Cymru wneud y sylwadau cyffredinol canlynol ar y Polisiau Rheoli Datblygu yn y Cynllun drafft. Angen cyfleoedd na fyddai'n rhwystro'r datblygiadau canlynol:
* caniatau datblygiad technolegol i hwyluso datblygiad cyflogaeth mewn ardaloedd gwledig;
* cefnogi gweithio o gartref a mesurau a fydd yn gwella'r band eang a chyfathrebu yn yr ardaloedd anghysbell yn arbennig.

ID y Sylw: 533

CEFNOGI Mobile Operators Association (Mr John Cooke)

Crynodeb:

Rydym yn cefnogi cynnwys Polisi Strategol PS3 yr ydym yn ystyried i fod yn unol â pholisi ac arweiniad cenedlaethol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult