Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - TRAFNIDIAETH GYNALIADWY, DATBLYGIAD A HYGYRCHEDD, 7.1.30

ID y Sylw: 1134

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Yn gyffredinol, mae Horizon hefyd yn credu y dylid ystyried cyfeiriadau ym mharagraffau 7.1.30 a 7.1.32 ar fater "Cynlluniau Teithio"; mae'r polisi'n golygu ei bod yn ofynnol cael Asesiadau Cludiant a Strategaethau Gweithredu Cludiant, ond does dim sôn am gynlluniau teithio. Sut mae cynlluniau teithio'n ffitio efo'r ddau gysyniad arall yma?

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult