Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - TRAFNIDIAETH GYNALIADWY, DATBLYGIAD A HYGYRCHEDD, 7.1.31

ID y Sylw: 683

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Mae paragraffiau 7.1.31 a 7.1.32 yn cynnwys sylwebaeth eang am yr gofyniad a'r angen am Asesiadau Trafnidiaeth, ond yn dyblygu Polisi Cynllunio Cymru. Mae hyn yn ddianghenraid.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult