Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Croesfan Newydd Afon Menai, 7.1.37

ID y Sylw: 877

GWRTHWYNEBU Mr John Tripp

Crynodeb:

Croesfan ar draws y Fenai - beth am roi twnnel o dan y Fenai o Griffiths Crossing? Ydych chi wedi meddwl am:
* ddefnyddio dwy lôn i groesi ar yr A55, i'w cyfnewid rhwng naill ochr y ffordd a'r llall
* nid yw'r dec rheilffordd o dan yr A55 ond yn cael ei ddefnyddio 50% o'r amser.

ID y Sylw: 530

GWRTHWYNEBU Bangor Civic Society 1 (Don Mathew)

Crynodeb:

Rhwydwaith Traws Ewrop E22 - Mae angen eglurhad o pu'n a yw Pont Britannia a rhannau o ogledd Cymru dal yn rhan o E22.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult