Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - A5025 Y Fali i Wylfa Newydd / Amlwch i Wylfa Newydd a gwelliannau eraill i'r Isadeiledd Cludiant sy'n gysylltiedig â Datblygiad Niwclear Newydd yn Wylfa Newydd gan gynnwys Canolfan Gorfforaethol, 7.1.41

ID y Sylw: 1133

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Yn ymwneud efo'r sylwadau ar TRA1, darparwyd geiriad newydd i fynd yn lle'r paragraff 7.1.41 presennol, er mwyn osgoi pennu ymlaen llaw ac i gyfeirio at ddatblygiad Strategaeth Traffig a Chludiant Integredig Horizon. Mae Horizon yn cefnogi cynnwys datganiad wedi'i eirio'n addas i gefnogi ei fod yn gweithio mewn partneriaeth efo'r Cynghorau i ddatblygu Strategaeth Traffig a Chludiant Integredig wedi'i chytuno ar gyfer y Prosiect, i gael ei chefnogi trwy bolisi TRA1.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult