Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - A5025 Y Fali i Wylfa Newydd / Amlwch i Wylfa Newydd a gwelliannau eraill i'r Isadeiledd Cludiant sy'n gysylltiedig â Datblygiad Niwclear Newydd yn Wylfa Newydd gan gynnwys Canolfan Gorfforaethol, 7.1.42

ID y Sylw: 512

CEFNOGI Gwynedd Archaeological planning Service (Mr Ashley Batten)

Crynodeb:

Bydd angen ymgynghoriad ffurfiol ar y gwelliannau hyn gan ei bod yn bosib y gallai rhai o'r ardaloedd hyn gael effaith ar yr adnodd archeolegol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult