Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TRA3

ID y Sylw: 440

CEFNOGI Cyngor Tref Ffestiniog (Mrs Ann Coxon)

Crynodeb:

Gobeitihio y gall Cyngor Gwynedd helpu i ddatrys y broblem hon.

ID y Sylw: 161

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Fel gyda Pholisi PS4, wedi nodi Bodychain, Llanllyfni fel ardal chwilio a ffefrir am dywod a gro dan Bolisi MWYN3, gellid defnyddio'r safle peiriannau presennol yng Nghefn Graianog pe bai'r ardal hon yn profi'n fasnachol hyfyw ac y ceid caniatâd cynllunio ond byddai angen cysylltiad dan y llwybr troed/beicio presennol.

Cynnig ail eirio a dyfynnu: "Ble yn briodol a hyfyw dylid hyrwyddo ac annog y posibilrwydd o ail agor isadeiledd segur rheilffyrdd ar gyfer defnydd fel rheilffordd neu bwrpas trafnidiaeth arall."

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult