Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - DATBLYGIAD CYNALIADWY A NEWID HINSAWDD, 7.2.10

ID y Sylw: 780

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Mae hyn yn awgrymu na fydd angen Datganiad Dylunio a Mynediad ar rai cynigion - eglurwch pa rai a beth sydd ei angen yn ei le.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult