Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI PCYFF3

ID y Sylw: 781

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Rydym yn cytuno gyda'r amcanion, ond mae gennym bryderon am y gallu i fonitro a gorfodi cynlluniau tirweddu ac amcanion mewn gwirionedd.

ID y Sylw: 176

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae'r polisi cyffredinol yn debygol o fod wedi'i anelu at ddatblygu trefol ond nid yw'n mynd i fanylion e.e. (nid pob tirwedd sydd â'r un gwerth). Os ystyrir ei fod yn berthnasol i safleoedd cloddio mwynau, awgrymu'r newidiadau a nodir isod. Fe ddylid eithrio safleoedd echdynu mwynau o'r polisi yma gan awgrymu newid i ddechrau'r polisi "Lle'n bosib ac yn unol a pholisiau eraill yn y cynllun yma....."

ID y Sylw: 175

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae'n debygol y caiff y polisi cyffredinol ei anelu at ddatblygu trefol ond nid yw'n mynd i fanylion e.e. (nid pob tirwedd sydd â'r un gwerth). Os ystyrir ei fod yn berthnasol i safleoedd cloddio mwynau, awgrymu'r newidiadau a nodir isod.

Ni ddylai echdyniad mwynau gael ei gynnwys yn y polisi hwn ac awgrymir diwygio'r geiriad i gychwyn: "Ble'n bosib, ac mewn cytundeb â pholisiau eraill yn y cynllun..."

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult