Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI PCYFF5

ID y Sylw: 401

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae Dŵr Cymru'n cefnogi'r gofyn y dylai cynigion ymgorffori mesurau cadwraeth dŵr lle bo'n ymarferol, gan gynnwys Systemau Traeniau Trefol Cynaliadwy. Mae mynd i'r afael â dŵr wyneb yn y man mae'n tarddu yn elfen hanfodol o ddatblygu cynaliadwy a bydd yn mynd yn bell iawn i liniaru yn erbyn carthffosydd sydd wedi gorlwytho a all, yn y pen draw, arwain at lifogydd. Mae Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn ategu'r rhwymedigaethau i ddatblygwyr ymgorffori systemau draenio cynaliadwy fel rhan o'u datblygiadau.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult