Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - TECHNOLEG ADNEWYDDADWY, 7.2.23

ID y Sylw: 1080

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Mae'n cyfeirio at Ddatganiad Polisi Ynni Llywodraeth Cymru (2010). Mae
bellach wedi'i ddisodli gan Ynni Cymru: Newid Carbon Isel (2012).

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult