Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - TECHNOLEG ADNEWYDDADWY, 7.2.37

ID y Sylw: 575

GWRTHWYNEBU Angela Williams

Crynodeb:

Rhaid cofio fod topograffi Ynys Môn a Gwynedd yn wahanol (yn ogystal â'u hardaloedd gwarchodaeth).
Newid: Cynnwys lleiafswm pellter rhwng tyrbinau/eiddo preswyl i atal sefyllfa o anrhefn ar Ynys Môn.

ID y Sylw: 92

GWRTHWYNEBU Mr Jon Cottrell

Crynodeb:

Mae'r pellteroedd gwahanu a gyhoeddwyd yng Nghanllawiau Cynllunio Atodol Môn yn cael eu hanwybyddu'n llwyr ac roeddynt yn fwy priodol i Fôn nag i'r cynigion hyn.

Cadw'r CCA sydd wedi ei gytuno a gwrando ar 8,000 o drigolion yr Ynys ddaru arwyddo deiseb yn 2012.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult