Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - TECHNOLEG ADNEWYDDADWY, 7.2.38

ID y Sylw: 571

GWRTHWYNEBU Angela Williams

Crynodeb:

Mae Adroddiad Gillespie yn wallus gan ei fod yn dibynnu ar fanylder mathemategol yn hytrach nac ystyried bod amwynder yn seiliedig ar bobl. Ni chafodd ymatebion i'r CCA 2012/13 eu hystyried.
Newidiadau: i) Cymryd darpariaethau'r CCA i ystyriaeth ii) Rhaid diystyru'r pellteroedd gwahanu yn Adroddiad Gillespie oherwydd cyfyngiadau eu gwaith ymchwil.

ID y Sylw: 196

GWRTHWYNEBU Mrs Irene Stott

Crynodeb:

Mae'r pellter gwahanu'n fympwyol ac yn ddim gwell na'r pellteroedd y cytunwyd arnynt yn y Canllawiau Cynllunio Atodol presennol yr oeddynt i fod i gael eu trosglwyddo i'r Cynllun Datblygu Lleol a dylid eu defnyddio. Y defnydd o bellterau gwahanu fel cytunwyd yn SPG Môn.

ID y Sylw: 179

GWRTHWYNEBU Rod Dixon

Crynodeb:

Mae'r pellter gwahanu'n fympwyol ac yn ddim gwell na'r pellteroedd y cytunwyd arnynt yn y Canllawiau Cynllunio Atodol presennol yr oeddynt i fod i gael eu trosglwyddo i'r Cynllun Datblygu Lleol. Defnyddio'r pellteroedd gwahanu fel a gytunwyd yn CCA Ynys Môn.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult