Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - TECHNOLEG ADNEWYDDADWY, 7.2.45

ID y Sylw: 93

CEFNOGI Mr Jon Cottrell

Crynodeb:

Mae Solar Ffotofoltäig yn llawer mwy derbyniol nag ynni gwynt oherwydd y bydd uchder llwyr y tyrbinau'n hawlio'r dirwedd am filltiroedd ac yn cael effaith negyddol ar dwristiaeth.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult