Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI STRATEGOL PS8

ID y Sylw: 1154

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae sylwadau Horizon yn dymuno cael eglurhad mai PS9 sy'n gymwys ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd yn hytrach na chymysgedd o PS8 a PS9. Wedi cau PS8 allan o'r fframwaith polisi ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd, nid oes angen felly i Horizon wneud sylwadau penodol ar PS8 heblaw am nodi y gallai fod yn fuddiol i unrhyw newidiadau i PS9 (yn unol efo'i sylwadau isod) barhau trwodd i PS8 er mwyn cysondeb.

ID y Sylw: 843

CEFNOGI Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Mae Bourne Leisure yn ystyried y byddai modd i'r stoc llety gwyliau presennol, yn cynnwys yr un a ddarperir yn Greenacres a Hafan-y-Môr, gynorthwyo i gwrdd â'r gofyn am dai i 8,500 o weithwyr adeiladu fydd yn gweithio ar y safle yn ystod y cyfnodau adeiladu prysuraf. Mae'r Cynllun Adnau yn nodi y byddai'r gweithlu yn cael lle i fyw trwy amryw o ffyrdd gan gynnwys llety gwyliau presennol a llety gwyliau pwrpasol fydd yn cael ei adeiladu gan Horizon.

ID y Sylw: 466

CEFNOGI Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Mae Bourne Leisure yn credu y gallai'r stoc bresennol o lety gwyliau, gan gynnwys yr hyn a ddarperir yn Greenacres a Hafan-y-Môr fod o gymorth i gwrdd â'r gofyn am dai ar gyfer y 8,500 o weithwyr adeiladu a fydd ar y safle yn ystod y cyfnodau adeiladu brig. Mae'r Cynllun Adnau yn datgan y bydd llety ar gyfer y gweithlu trwy amryfal ffyrdd gan gynnwys llety gwyliau presennol a llety gwyliau pwrpasol a adeiladir gan Horizon

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult