Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF2

ID y Sylw: 1168

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae yna bryderon am y diffyg hyblygrwydd i'r safleoedd yn y polisïau hyn o ran safleoedd i'w defnyddio ar gyfer datblygiad cysylltiedig heblaw am ar gyfer cyflogaeth (B1, B2 a B8), yn enwedig mewn perthynas â newid defnydd ar gyfer etifeddiaeth (e.e. i dwristiaeth) gan y byddai hyn yn lleihau'n gyffredinol y safleoedd B1, B2 a B8 sydd ar gael ac felly'n mynd yn groes i'r bwriad i'r rhain fod yn safleoedd cyflogaeth. Fodd bynnag, yn hytrach na cheisio cael newidiadau penodol i bolisïau PS10, CYF1 a CYF2 mae Horizon yn cynnig dibynnu ar y polisïau penodol ar gyfer Wylfa Newydd ar gyfer penderfynu ar ei geisiadau datblygu cysylltiedig.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult