Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF5

ID y Sylw: 884

GWRTHWYNEBU Mr John Tripp

Crynodeb:

Ffermio a physgota - sector bwysig, yn arbennig cregin glas yn cael eu allforio i'r Iseldiroedd.

ID y Sylw: 332

GWRTHWYNEBU Mr Geoff Wood cyflwynwyd gan WYG (Mrs Diane Ellis)

Crynodeb:

Cefnogi'r polisi'n gyffredinol. Fodd bynnag, ceir nifer o adeiladau gwerinol, gwledig nad ydynt yn strwythurol gadarn ond maent yn dal i fod mewn un darn i raddau helaeth ac mae iddynt werth treftadaeth. Dan y polisi sydd wedi'i ddrafftio ar hyn o bryd, byddai'r rhain yn cael eu colli. Fodd bynnag, gellid trwsio'r mathau hyn o adeiladau a chyflwyno defnyddiau hyfyw ar eu cyfer a fyddai o gymorth i ddiogelu'r cymeriad lleol a/neu'r diwylliant Cymreig. Dylai'r polisi adlewyrchu hyn.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult