Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF6

ID y Sylw: 804

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Mae'r polisi hwn yn ceisio hyrwyddo twf economaidd a chyfrannu at amcanion cymdeithasol ac amgylcheddol, drwy hwyluso cynlluniau adnewyddu trefol, i gynnwys defnydd cymysg ar gyfer tai, cyflogaeth, masnachu a hamdden ac ati. Fodd bynnag, nid yw'r polisi yn pennu unrhyw safleoedd adfywio penodol , er bod cyfeiriadau yng Nghynllun Gofodol Cymru at ddatblygiad defnydd cymysg yn nghyn safle Dynamex Friction yng Nghaernarfon. Mae'n amlwg fod cyn Safle Dynamex Friction, o gofio ein sylwadau ar y polisïau eraill yn y Cynllun, yn disgyn o fewn i'r cyfeiriad polisi hwn. Dylid nodi cyn safle Dynamex Friction, sy'n 20 ha, ar gyfer adfywio ac ailddatblygu yn y polisi, i gynnwys defnydd cymysg megis cyflogaeth, tai a defnyddiau addas eraill. Mae hyn yn angenrheidiol gan na fydd polisïau eraill y Cynllun yn galluogi ailddatblygu ac adfywio'r safle gwag a llygredig a ddatblygwyd yn y gorffennol, sydd mewn lleoliad cynaliadwy yn agos i Gaernarfon.

Dylid nodi cyn safle Dynamex Friction, sy'n 20 ha, ar gyfer adnewyddu ac ailddatblygu yn y polisi, i gynnwys defnydd cymysg megis cyflogaeth, tai a defnyddiau addas eraill. Mae hyn yn angenrheidiol gan na fydd polisïau eraill y Cynllun yn galluogi ailddatblygu ac adfywio'r safle gwag a llygredig a ddatblygwyd yn y gorffennol, sydd mewn lleoliad cynaliadwy yn agos i Gaernarfon.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult