Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - YR ECONOMI YMWELWYR, 7.3.46

ID y Sylw: 294

GWRTHWYNEBU Cyfeillion LLyn (Mrs Sian Parri)

Crynodeb:

Dylid nodi'n glir fod gwrthdaro rhwng hybu twristiaeth yn y modd traddodiadol a gwarchod yr iaith Gymraeg.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult