Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - YR ECONOMI YMWELWYR, 7.3.47

ID y Sylw: 191

CEFNOGI Kingsbridge Caravan Park (Mr Andrew Bate)

Crynodeb:

Daw twristiaeth sy'n gysylltiedig â meysydd carafanau a gwersyllfeydd â swm sylweddol o arian i ardaloedd Môn a Gwynedd. Arian 'newydd' yw hwn a chwistrellir i mewn i'r economi lleol. Hoffwn weld agwedd fwy cadarnhaol, gan awdurdodau, tuag at ddatblygiad meysydd carafanau a gwersyllfeydd presennol a'u safon. Mae angen i berchenogion gael rhyw elw o'u buddsoddiad.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult