Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - YR ECONOMI YMWELWYR, 7.3.63

ID y Sylw: 485

GWRTHWYNEBU Cadnant Planning (Mr Rhys Davies)

Crynodeb:

Nid yw para 7.3.63 yn gyson efo Polisi TWR3 sy'n caniatau estyniadau i safleoedd waeth beth yw casgliadau astudiaeth sensitifrwydd a chapasiti. Yn ychanegol, mae'n glir nad yw'r astudiaeth wedi ystyried capasiti'r ardal mewn digon o fanylder i allu dod i gasgliad nad oes 'dim capasiti' ar gyfer rhagor o ddatblygiadau carafan/ siale neu estyniadau.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult