Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - YR ECONOMI YMWELWYR, 7.3.65

ID y Sylw: 758

CEFNOGI Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Mae Bourne Leisure yn cefnogi 7.3.65 gan ei fod yn egluro mai diben y polisi yw hyrwyddo gwelliannau ac uwchraddio safon llety i ymwelwyr ynghyd â lleihau effeithiau'r safleoedd hyn ar y dirwedd. Mae'r ymagwedd hon yn cyd-fynd â dyheadau datblygu Bourne Leisure, sydd fel arfer yn ceisio aildrefnu/ailddatblygu safleoedd er mwyn gwella ansawdd cyffredinol y cyfleusterau gwyliau ynghyd â lleihau'r effaith ar yr amgylchedd lleol. Gellir gwneud hyn trwy ddefnyddio technegau tirweddu sensitif. Rydym yn cefnogi dyhead y polisi o leihau'r effaith ar yr amgylchedd gan fod yr amgylchedd naturiol o ansawdd uchel yn atyniad allweddol i dwristiaid.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult