Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - YR ECONOMI YMWELWYR, 7.3.66

ID y Sylw: 759

CEFNOGI Bourne Leisure Ltd cyflwynwyd gan Nathaniel Lichfield & Partners (Mr Arwel Evans)

Crynodeb:

Mae Bourne Leisure yn cefnogi paragraff 7.3.66 oherwydd ystyriwn ei bod yn ddoeth peidio â diffinio maint yr arwynebedd y gellir ceisio amdano fel rhan o gynigion ailddatblygu. Mae hyn oherwydd gallai rhai cynigion fod angen arwynebedd safle mawr, fodd bynnag gellid defnyddio'r arwynebedd hwn fel byffer er mwyn tirweddu, sy'n cael effaith bositif ar yr amgylchedd lleol. Mae Bourne Leisure hefyd yn ystyried ei bod yn synhwyrol asesu pob safle ar ei haeddiant ei hun o fewn y canllaw cyffredinol hwn. Mae hyn oherwydd yr amrywiaeth eang o lety i dwristiaid yng Ngwynedd.

ID y Sylw: 198

GWRTHWYNEBU Kingsbridge Caravan Park (Mr Andrew Bate)

Crynodeb:

Mae gosod terfyn o gynnydd o 10% mewn nifer yn rhoi'r parciau llai dan anfantais o gymharu â pharciau mawr sydd â niferoedd mawr o unedau ac mae'n rhoi mantais fasnachol annheg i'r parciau mwy.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult