Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - YR ECONOMI YMWELWYR, 7.3.74

ID y Sylw: 468

GWRTHWYNEBU Cadnant Planning (Mr Rhys Davies)

Crynodeb:

Dylid gwneud i ffwrdd â'r geiriau "Dylid symud pob uned oddi ar y safle pan nad yw'n cael ei defnyddio ac yn ystod misoedd y gaeaf" gan fod carafanau teithiol, pebyll a phodiau gwersylla yn cael aros ar y tir "pa na chânt eu defnyddio". At hyn, mae nifer o'r meysydd carafanau teithio a gwersyllfeydd amgen yn agored yn ystod rhai o "fisoedd y gaeaf" ond nid i gyd. O'r herwydd mae'r testun sy'n gofyn am eu symud yn ystod misoedd y gaeaf yn byrhau'r tymor gwyliau, yn groes i'r polisi cenedlaethol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult