Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - YR ECONOMI YMWELWYR, 7.3.75

ID y Sylw: 472

GWRTHWYNEBU Cadnant Planning (Mr Rhys Davies)

Crynodeb:

Mae modd asesu maint a derbynioldeb ardaloedd llecynnau caled yn ddigonol dan Bolisi TWR 5 heb fod angen "gwaharddiad" effeithiol fel y nodir ym mharagraff 7.3.75

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult