Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - YR ECONOMI YMWELWYR, 7.3.76

ID y Sylw: 470

GWRTHWYNEBU Cadnant Planning (Mr Rhys Davies)

Crynodeb:

Nid yw geiriad paragraff 7.3.76 yn gyson ag amcanion Polisi TWR5 sy'n hyrwyddo sefydlu safleoedd teithiol a phebyll o safon uchel mewn lleoliadau priodol ac yn cydnabod cyfraniad mae safleoedd teithiol a phebyll yn ei wneud i'r ystod o lety gwyliau sydd ar gael i ymwelwyr. Bydd y bwriad i gyfyngu unrhyw isadeiledd dros dro i gyfleusterau basig gyda dim dreiniau na dwr yn mynd i gyfyngu darpariaeth o safleoedd teithiol a phebyll o safon uchel. Mae angen i safleoedd teithiol a phebyll o safon uchel ddarparu cysylltiadau dwr a dreinio mae ymwelwyr sy'n gwario llawer yn gofyn amdano.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult