Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - YR ECONOMI YMWELWYR, 7.3.77

ID y Sylw: 473

GWRTHWYNEBU Cadnant Planning (Mr Rhys Davies)

Crynodeb:

Nid ydy unedau campio teithiol neu amgen yn cael ei gategoreiddio fel carafán sefydlog pan maent wedi cysylltu gyda phrif wasanaeth dŵr a gwastraff. Dileu 7.3.77

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult