Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - YR ECONOMI YMWELWYR, 7.3.78

ID y Sylw: 475

GWRTHWYNEBU Cadnant Planning (Mr Rhys Davies)

Crynodeb:

Mae'r polisi hwn yn gyfyngol heb fod rhaid ac yn groes i Bolisi Cynllunio Cenedlaethol gan fod modd ymestyn manteision economaidd o nifer o ffurfiau o wersyllfeydd amgen i gyfnodau sy'n ymestyn dros 12 mis bron a bod.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult