Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI MAN1

ID y Sylw: 536

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Biwmares (Prof TW Ashenden)

Crynodeb:

Nid yw Canol Tref Biwmares fel ag y mae ar y map hwn yn rhoi darlun cywir o ardal canol y dref go iawn y dref. Mae'n bwysig bod yr ardaloedd hyn yn cael eu nodi'n gywir yn y Cynllun Adnau fel bod swyddogaeth Biwmares fel canolfan gwasanaethau lleol a chyrchfan twristiaeth pwysig yn cael ei sicrhau gan y cynllun.

Newidiadau i'r Cynllun:
Newid yr ardaloedd sydd wedi'u marcio ar y map fel y nodwyd yn yr atodiad

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult