Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI MAN2

ID y Sylw: 1393

GWRTHWYNEBU Cyng/Counc RH Wyn Williams

Crynodeb:

Oherwydd bod y cynllun am fod dros gyfnod o 10 mlynedd neu fwy, fe hoffwn i chwi ystyried y canlynol i Abersoch:
Ardal gyda ffin yn cael ei adnabod fel ardal Fasnachol a fydd yn hybu gwaith yn y diwydiant twristiaeth, budd economaidd.

ID y Sylw: 1392

GWRTHWYNEBU Cyng/Counc RH Wyn Williams

Crynodeb:

Oherwydd bod y cynllun am fod dros gyfnod o 10 mlynedd neu fwy, fe hoffwn i chwi ystyried y canlynol i Abersoch:-
Cais i gael cynnydd mewn ffin ardal siopau, oherwydd erbyn hyn mae yna sawl busnes ar hyd Lôn Engan yn barod, ac fe fydd angen ychydig o gynnydd gyda datblygiadau newydd yn ôl y galw a phrysurdeb Abersoch dros y 10 mlynedd nesaf ac fel cyrchfan Twristiaeth Lleol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult