Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI MAN5

ID y Sylw: 612

GWRTHWYNEBU Friends of Borth-y Gest (Tom Brooks)

Crynodeb:

Ystyrir y byddai Borth-y-Gest yn elwa o gael allfa manwerthu gan nad oes siop yn y pentref. Ystyrir bod Maen Prawf 5 MAN5 yn gyfyngol heb fod angen, yn enwedig ar adeg pan mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi ei fod yn mynd i gyflwyno ffioedd parcio yn y mannau parcio oddi ar y stryd agosaf.

Newid a Awgrymir
Diwygio maen prawf 5 MAN5 datblygiadau manwerthu newydd mewn pentrefi (trefniadau parcio i ganiatáu newid defnydd yr eiddo presennol i eiddo manwerthu heb fod angen cyfyngiadau parcio).

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult