Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI MAN7

ID y Sylw: 831

GWRTHWYNEBU Cyngor Dinas Bangor (Mr Gwyn Hughes)

Crynodeb:

Mae'r Cyngor o'r farn
- Y dylid cynnwys cyfyngiad o 10% ar ddarpariaeth siopau sy'n darparu bwyd poeth i'w gario allan yn y ddwy ardal ble mae digon ohonynt ar gael yn barod - yng ngwaelod Stryd Fawr Bangor o dan cyffordd Stryd y Deon ac yn Ffordd Caergybi ym Mangor Uchaf.
- Ni ddylid caniatáu siopau sy'n darparu bwyd poeth i'w gario allan yn y brif ardal fanwerthu ddynodedig yng nghanol y dref, gan eu bod yn creu sbwriel, gwastraff a phroblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol a all effeithio ar gymeriad canol y dref yn andwyol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult