Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - DARPARIEATH TAI GYTBWYS, 7.4.1

ID y Sylw: 755

CEFNOGI Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Dywedir yn y trydydd pwynt bwled 'Rhaid i awdurdodau Cynllunio, mewn partneriaeth â'r gymuned... ddatblygu polisiau i gwrdd â'r heriau a'r amgylchiadau unigryw sy'n bresennol yn eu hardaloedd mewn lleoliadau penodol'.

Croesawn y sylw yn y datganiad uchod sef 'mewn partneriaeth â'r gymuned', a gobeithio y bydd pawb yn dilyn y canllaw hwn.

ID y Sylw: 313

GWRTHWYNEBU Cyfeillion LLyn (Mrs Sian Parri)

Crynodeb:

Gormod o dai i Bwllheli a Botwnnog dylid gwasgaru'r dyraniad drwy bentrefi'r ardal sydd yn cael ei gwasanaethu gan yr Ysgol Uwchradd a'r Feddygfa sydd wedi eu lleoli ym Motwnnog.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult