Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - DARPARIEATH TAI GYTBWYS, 7.4.2

ID y Sylw: 752

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Dywedir "...amcanion tai y Llywodraeth".

Ydi amcanion y Llywodraeth yn cyd-fynd â'r amcanion lleol tybed? Onid yr amcanion lleol ddylai reoli unrhyw ddatblygiad? Pa mor haearnaidd yw amcanion tai y Llywodraeth?

Angen gwybodaeth am natur statudol amcanion tai y Llywodraeth.

ID y Sylw: 280

GWRTHWYNEBU Mr Aled Evans

Crynodeb:

Amcanion tai y llywodraeth

Amcanion tai y Sir ddylsa gael y flaenoriaeth

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult