Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - DARPARIEATH TAI GYTBWYS, 7.4.3

ID y Sylw: 282

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Mae angen eglurhad ar y Ffederasiwn Adeiladwyr Tai os yw'r sylwadau am amodau'r farchnad yn seiliedig ar amodau lleol. Byddai'r Ffederasiwn yn nodi bod pethau'n fwy cadarnhaol trwy Gymru a'r Deyrnas Unedig. Dengys y ffigyrau diweddaraf gan y Ffederasiwn y bu cynnydd o 49% mewn eiddo preswyl a gafodd eu cymeradwyo yng Nghymru yn 2014. Dengys ffigyrau mis Ionawr 15 Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai (yr NHBC) gynnydd o 12% mewn tai a gwblhawyd yng Nghymru yn 2014. Mae Cymorth i Brynu wedi cynorthwyo dros 1300 o bobl i brynu cartrefi yng Nghymru yn y flwyddyn ddiwethaf.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult