Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - DARPARIEATH TAI GYTBWYS, 7.4.6

ID y Sylw: 751

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Dywedir yma "...bod yn berchen ar dŷ ond yn opsiwn i'r rheini sydd ar incwm uchel ac i'r rheini sydd gan ecwiti o ffynonellau eraill, megis aelodau teulu neu etifeddiaeth".

Mae 'Adroddiad Arolwg Anghenion Tai ardal Cyngor Cymuned Llanystumdwy' yn dangos fod plant yn dal i fyw adref adref a bod 61.4% yn methu prynu tŷ fforddiadwy. hyd yn oed.

Fe ddylai'r Cynllun Adnau adlewyrchu anghenion lleol

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult