Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - DARPARIEATH TAI GYTBWYS, 7.4.7

ID y Sylw: 749

CEFNOGI Cyngor Cymuned Llanystumdwy (Mr Richard J Roberts)

Crynodeb:

Rydym yn cytuno â'r sylw yn y paragraff hwn. Mae lle i ddatblygiadau tebyg ond llai mewn pentrefi gwledig hefyd.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult