Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI3

ID y Sylw: 1178

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Ar sail y polisïau penodol ar gyfer Wylfa Newydd sy'n cael eu cynnig uchod, dylid dileu cyfeiriadau yn y polisi hwn at y "gweithwyr adeiladu dros dro"; yn eu lle, dylid defnyddio'r polisïau penodol ar gyfer Wylfa Newydd. O ran gweddill y polisi TAI3 hwn hefyd, yn hytrach na cheisio cael newidiadau penodol i'r polisi, sy'n pennu'n rhy dynn ar gyfer caniatáu'r cyfleusterau y bydd Horizon eu hangen, mae Horizon yn cynnig dibynnu ar y polisïau penodol ar gyfer Wylfa Newydd(gweler sylwadau Horizon mewn perthynas â'r Cynllun) . Rheiny fyddai'r polisïau perthnasol ar gyfer gwneud ymatebion ymgynghori i'r cais Gorchymyn Caniatâd Datblygu ac i benderfynu ar geisiadau datblygu cysylltiedig. Am y rheswm hwn, nid ydi Horizon yn cynnig cau allan ei ddatblygiad cysylltiedig rhag bod yn destun i'r polisi hwn.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult