Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - DARPARIEATH TAI GYTBWYS, 7.4.39

ID y Sylw: 206

GWRTHWYNEBU John Brinley Jones

Crynodeb:

Bydd cael byw mewn tai marchnad leol yn cael eu cyfyngu i'r rhai hynny sy'n gymwys, heb gytundeb cyfreithiol Adran 106. Byddir yn penderfynu ar uchafswm maint unedau yn ôl haeddiant a gofynion yr ymgeisydd. Ni fydd polisi cyffredinol ar gyfyngiad maint.

Diddymu'r adran 106 ac uchafswm atalfa maint. I ystyried pob cais cynllunio ar ei deilyngdod yn hytrach na chael yr un polisi sydd wrth reswm dim yn gallu cyrraedd pob gofyniad.

ID y Sylw: 205

GWRTHWYNEBU John Brinley Jones

Crynodeb:

Mae'n hanfodol fod perchenogion busnes sy'n creu cyflogaeth a chyfoeth yn yr ardal sydd angen cartref arnynt yn un o'r pentrefi hyn a bod ganddynt ddarn o dir, ni ddylent orfod codi anheddau maint fforddiadwy caeth iawn gan y byddai o bosib angen cyfleusterau ychwanegol arnynt yn eu cartrefi megis gofod swyddfa neu fannau lle gallent weithio o'r cartref.

I ystyried pob cais cynllunio ar ei deilyngdod yn hytrach na chael yr un polisi sydd wrth reswm dim yn gallu cyrraedd pob gofyniad.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult