Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - TAI FFORDDIADWY, 7.4.60

ID y Sylw: 750

GWRTHWYNEBU Rhys Llwyd

Crynodeb:


Rwy'n bryderus nad oes digon o bwyslais ar dai fforddiadwy yn y cynllun, yn enwedig i brynwyr ifanc tro cyntaf lleol. Mae angen tai addas i ateb yr angen lleol ar ddau lefel: i) ateb yr angen lleol o rai nifer; ii) ateb yr angen lleol o ran pris. Pam ddim gosod amodau y bydd 75%+ o'r tai yn fforddiadwy i bobl leol gan ganiatau 25% neu 15% neu 10% yn unig o dai an-fforddiadwy. Mae'n drsit gweld fod dim sylw wedi ei roi yn y cynllun i gynorthwyo prynwyr tro cyntaf i adfer tai sydd eisioes yn y stoc dai a'u hystyried hwy fel tai fforddiadwy.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult