Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - TAI FFORDDIADWY, 7.4.68

ID y Sylw: 129

GWRTHWYNEBU Home Builders Federation Ltd (Mr Mark Harris)

Crynodeb:

Pam y defnyddiwyd dull gweithredu dau gam yn hytrach na thri cham yng nghyswllt y gofyn am % y tai fforddiadwy a pham fod ardaloedd nad ydynt yn hyfyw ar hyn o bryd neu y gallant fynd yn anhyfyw os bydd amgylchiadau cyfredol y farchnad yn parhau wedi'u cynnwys?

Angen esbonio pam y defnyddiwyd dull gweithredu dau gam yn hytrach na thri cam, a pam bod disgwyl i ardaloedd efo gwerth gweddilliol negyddol dal ddarparu tai fforddiadwy.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult