Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - TAI FFORDDIADWY, 7.4.69

ID y Sylw: 108

GWRTHWYNEBU CPERA (Cynghorydd Elin Walker Jones)

Crynodeb:

Sylweddoli fod angen tai fforddadwy ym Mangor. Angen tai rhent a pherchnogaeth breifat. Angen tai a fflattiau efo 1/2/3 llofft. Angen gerddi ar blant.
Dim gwaith manwl wedi ei wneud ar anghenion pobl Bangor. Angen cydweithio (ee efo'r Brifysgol) i weld be sydd angen - llawer o dai rhent gwag erbyn hyn

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult