Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - TAI FFORDDIADWY, 7.4.79

ID y Sylw: 452

GWRTHWYNEBU Grŵp Cynefin (Rhys Dafis)

Crynodeb:

Dylid darparu Canllaw Cynllunio i egluro natur y dystiolaeth fydd yn dderbyniol wrth geisio cyfiawnhau cynnwys tai marchnad agored

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult