Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - TAI FFORDDIADWY, 7.4.83

ID y Sylw: 449

CEFNOGI Grŵp Cynefin (Rhys Dafis)

Crynodeb:

Bydd hyn yn osgoi stigma ac yn sicrhau bod y tai fforddiadwy yn cael yr un sylw adeiladu.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult