Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI11

ID y Sylw: 1260

GWRTHWYNEBU Partneriaeth Tai Gwynedd / Gwynedd Housing Partnership (Elfyn Owen)

Crynodeb:

Mae'n ofynnol bod Awdurdodau Lleol yn cynnal arolwg o anghenion Sipsiwn a Theithwyr erbyn Chwefror 2016 a bydd hwn yn ddilyniant i'r gwaith a wnaed yn 2011. Bydd hwn yn rhoi gwybodaeth gyfredol i ni o'r angen a byddwn yn edryuch i gonisiynu'r gwaith yn rhanbarthol. Bydd Partneriaid Tai yn cefnogi'r gwaith hwn.

ID y Sylw: 1076

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Polisi TAI11 - mewn perthynas â diogelu safleoedd presennol, dylid ehangu'r cymal
i: "diogelu fel safleoedd preswyl parhaol i'w defnyddio gan Sipsiwn a Theithwyr yn
unig".

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult