Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - LLETY AR GYFER SIPSIWN A THEITHWYR, 7.4.104

ID y Sylw: 1078

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Gallai paragraff 7.4.104 fod yn rhesymol mewn perthynas â safleoedd preswyl
parhaol ond nid mewn perthynas â defnyddwyr tramwy.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult