Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - LLEOLIAD TAI, 7.4.125

ID y Sylw: 471

GWRTHWYNEBU Mr E Jones cyflwynwyd gan Jones Peckover (Mr Allan Booker)

Crynodeb:

Nid yw pentref Llanddeiniolen wedi'i ddynodi'n anheddiad clwstwr yn y polisi hwn. Mae'n rhaid mai amryfusedd yw hyn gan fod y pentref yn arddangos nifer o'r un nodweddion maint, graddfa a gwasanaethau â Phentir gerllaw, er enghraifft. Mae'n bwysig i bentrefi bychain megis Llanddeiniolen bod datblygiadau newydd yn dod ymlaen i gefnogi'r pentref a gwella gwasanaethau. Ni fydd polisïau gorgyfyngol yn gwella bywyd y pentref. Gall ychwanegiadau graddfa fechan i bentrefi fod yn briodol ac mae safle SP90 ar y Gofrestr Safleoedd Arfaethedig yr union safle o'r fath.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult