Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - LLEOLIAD TAI, 7.4.128

ID y Sylw: 425

GWRTHWYNEBU Mr G Dale cyflwynwyd gan Jones Peckover (Mr Allan Booker)

Crynodeb:

Nid yw pentref Paradwys wedi'i gynnwys yn y rhestr o bentrefi clwstwr. Amryfusedd yw hyn gan fod y pentref yn arddangos nifer o'r un nodweddion â chlystyrau pentrefi eraill megis Star sydd gerllaw. Mae'n bwysig i iechyd cyffredinol y pentref ac i gefnogaeth ac estyniad gwasanaethau pentref y caiff y datblygiadau newydd eu codi a bod tir addas ar gael ar gyfer hyn. Mae'r safle sydd â'r cyfeirnod SP184 yn y Gofrestr Safleoedd Arfaethedig yn safle o'r fath. I gynnwys pentref paradwys fel pentref clwstwr. Adnabod safle SP184 fel rhan o'r pentref clwstwr.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult