Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - GWARCHOD A GWELLA'R AMGYLCHEDD NATURIOL, 7.5.1

ID y Sylw: 319

GWRTHWYNEBU North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

Mae'r Cynllun yn gwneud yn iawn yn tanlinellu pwysigrwydd yr amgylchedd naturiol - i'w werth cynhenid ei hun ond hefyd trwy ddefnydd cynaliadwy adnoddau naturiol. Mae'r adran agoriadol hon yn gosod golygfa negyddol iawn o'r amgylchedd naturiol. Rydym yn awgrymu aralleirio er mwyn adlewyrchu'r agwedd gadarnhaol a gymerwyd mewn rhan arall o'r Cynllun. Diddymu'r pwynt bwled cyntaf a symud pwynt 5 i'r dechrau.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult